Koronaviruset

Byrådet innfører nye tiltak mot spredning av koronaviruset

Byrådet innfører påbud om munnbind i kollektivtransporten, forbud mot arrangementer på mer enn 50 personer på steder uten faste sitteplasser inne og påbud om system for registrering av gjester på skjenkesteder.

Pressemelding / Publisert: 28.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

— I dag føler jeg på et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad. Byrådet har derfor tatt en ny vurdering av anbefalingene som nasjonale helsemyndigheter har gitt Oslo kommune og som helseministeren sterkt har oppfordret oss til å innføre. Byrådet innfører nå flere av de anbefalte tiltakene, men vi forbedrer og tilpasser dem slik at de kan fungere godt i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet innførte forrige uke flere tiltak for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene gjaldt begrensing på ti personer i private sammenkomster, registrering av gjester på serveringssteder, bruk av munnbind på kollektivtransporten og i situasjoner der man ikke kan holde en meters avstand. I tillegg ble arbeidsgivere pålagt å legge til rette for hjemmekontor i tråd med den gjeldene koronaforskriften.

Dette er de nye tiltakene byrådet nå innfører:

  • Påbud om munnbind i kollektivtransporten:
    Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Påbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. Fra tidligere gjelder også en oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde en meters avstand.
  • Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser:
    Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00.
  • Registrering av gjester på skjenkesteder:
    Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

— Oslo har stått støtt i håndteringen av pandemien siden begynnelsen av mars. Vi har bidratt sterkt til å unngå nedstenging slik vi har sett i storbyer over hele verden. De tiltakene vi nå innfører er tidsavgrensede og målrettede, og vil forhåpentligvis dempe smittetrykket ytterligere, sier Johansen.

Pressekontakt

E-post: media@byr.oslo.kommune.no

Telefon: +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)

Les om endringene i forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo

Se endring av forskrift i byrådsak 1092/20 (PDF 0,4MB)

Strømmet pressekonferanse

Byrådsleder Raymond Johansen orienterte om koronasituasjonen og nye tiltak på pressekonferanse mandag 28. september kl. 18:00. Se opptak av strømming av pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 28.09.20

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 28.09.20