Koronaviruset

Byrådet har vedtatt sosial nedstenging av Oslo

Byrådet i Oslo har i dag vedtatt den sosiale nedstengingen som ble varslet fredag 6. november. Nedstengingen trer i kraft klokken 24:00 natt til tirsdag. Varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene.

Pressemelding / Publisert: 09.11.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

– Vi er inne i andre smittebølge av koronaviruset, og den kraftige økningen i smitte i Europa har blitt import til Norge. Dermed må vi være forberedt på økte smittetall en stund fremover. For å slå ned viruset innfører vi nå en sosial nedstenging av Oslo. Samtidig er det svært viktig å understreke at Oslo alene ikke kan slå ned viruset. Vi er avhengig av at nasjonale myndigheter gjennomfører tiltak for kontroll, testing og karantene ved flyplasser og grenseoverganger og med arbeidsinnvandrere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Dette er tiltakene som innføres i Oslo:

 • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser, samt ritualer uten tilskuere, sendinger, kamper i toppidretten osv. uten publikum.
 • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs med en antallsbegrensning på 200 såfremt det holdes en meters avstand.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter.
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
 • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.
 • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys.
 • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
 • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold.

Byrådssaken om forskriftsendringene finner du her.

Oslo har i høst hatt de strengeste tiltakene mot koronaviruset i landet. Flere av disse tidligligere vedtatte tiltakene videreføres:

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer i private hjem.
 • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs.
 • Påbud om hjemmekontor som innebærer at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

I private hjem kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes og det kan holdes minst en meters avstand til andre enn familie/husstand. I tillegg anbefaler Oslo kommune at innbyggerne ikke har sosial kontakt med flere enn maks ti andre mennesker i løpet av en uke.

Kontakt oss

Kontakt kommunen om du har spørsmål om tiltakene