Koronaviruset

Byrådet gir 10 millioner til strakstiltak for psykisk helse

Mange hjelpetjenester i Oslo kommune merker økt pågang fra folk med psykiske helseutfordringer som følge av koronapandemien. Derfor fordeler byrådet nå 10 millioner kroner til strakstiltak til psykisk helse i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 25.03.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Pandemien påvirker den psykiske helsen til folk i Oslo. De strenge restriksjonene gjør at vi holder smittetallene nede, men har store konsekvenser for folks mulighet til å leve aktive og sosiale liv. Derfor er det nødvendig å bemanne opp våre psykiske helsetilbud, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Midlene som settes av skal blant annet gå til flere psykologer, og en ny rådgivningstjeneste i tilknytning til koronatelefon for mennesker som opplever psykiske belastninger som følge av pandemien. Totalt gir midlene 20 nye årsverk til psykisk helse, og penger til studenthelse og frivillighet.

– Vi er fremdeles i pandemiens akutte fase, samtidig som vi må starte å jobbe med de langsiktige konsekvensene. Derfor styrker vi arbeidet med å ta vare på den psykiske helsa til innbyggerne våre. Vi setter av ti millioner til et bredt spekter av tiltak som skal treffe de som sliter mest med følgene av pandemien, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap).

– Mange har slitt under pandemien og vi kommer til å se at mange har økt behov for hjelp i tiden som kommer. Tiltakene vi nå bevilger penger til skal komme raskt på plass, og hjelpe de som trenger det mest. Byrådet har valgt tiltak som treffer folk i alle aldersgrupper, og over hele byen, fortsetter Steen.

Ekstra midler til bydelene og til psykologer til barn og unge

Det settes av seks millioner til at hver bydel kan få et ekstra årsverk fra 1. juli og ut året. Dette skal brukes til å styrke lavterskeltilbud for alle aldersgrupper. Etablering og utvidelse av kapasiteten ved tilbudet Rask psykisk helsehjelp er et eksempel på hva bydelene kan bruke det ekstra årsverket til.

– Det meldes om stor pågang på lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud som tar imot og bistår innbyggere i alle aldre med lettere til moderate psykiske helseutfordringer i løpet av kort tid, uten henvisning eller søknad. Men hver bydel vil kunne innrette styrkingen til det tilbudet de mener det er mest behov for i deres bydel, avhengig av hva de mener innbyggerne trenger tilbud om raskt, sier byråd Steen.

I tillegg oppretter byrådet tre nye psykologstillinger til Ung Arena, som er et lavterskel psykisk helsetilbud til ungdom i alderen 12-25 år (en hver i sentrum, vest og sør). En fjerde psykologstilling legges til en av Groruddalsbydelene med vertsfunksjon for unge fra hele Groruddalen.

En million til frivillige organisasjoner

Byrådet setter også av en million til en pott som frivillige organisasjoner kan søke på, for å tilby tjenester rettet mot de som opplever psykiske helseutfordringer.

– Frivillige organisasjoner representerer et veldig viktig tilbud til de som sliter og opplever ensomhet. Derfor setter vi av en million som disse kan søke på, sier helsebyråd Robert Steen.

Midlene fordeles slik

  • 6 millioner til ett ekstra årsverk i hver av bydelene fra 1. juli og ut året til å styrke lavterskeltilbud for alle aldersgrupper.
  • 1,8 millioner til en ny psykologstilling til hver Ung Arena (sentrum, vest og sør). En fjerde psykologstilling legges til en av Groruddalsbydelene med vertsfunksjon for unge fra hele Groruddalen.
  • 500 000 til oppgradering av kontakttelefonen i Sosial og ambulant akuttjeneste i Helseetaten, og styrking med ett ekstra årsverk for å kunne betjene flere personer med psykisk helseutfordring og eldres hjelpetelefon.
  • 700 000 til støtte til studenthelse i regi av Studentsamskipnaden i Oslo for vårsemesteret 2021. Pengene går til SIO helse, som drifter det psykiske helsetilbudet.
  • 1 million som frivillige organisasjoner kan søke om til aktiviteter rettet mot mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, ensomhet og utenforskap. 25% av midlene skal gå til eldre som målgruppe.

Trenger du noen å snakke med?

Er du bekymret for noen i familien din, kjenner du deg ensom, nedstemt eller urolig, er det flere du kan ta kontakt med.