Koronaviruset

Byrådet fortsetter en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo

Byrådet har i dag besluttet å begynne på trinn to i gjenåpningsplanen som ble lagt frem forrige uke. — Tall for smitte, innleggelser og vaksinering går i riktig retning i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 05.05.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Beslutningen innebærer at:

  • Kjøpesentre og butikker kan åpne fra 6. mai.
  • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går til gult nivå fra 10. mai.
  • Oslo kommunes bibliotek Deichman vil gradvis åpne opp flere tjenester.
  • Seniorsentrene vil gradvis åpne opp for normal drift igjen.
  • Kultur flyttes fra trinn 3 til trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Videre innfasing av resten av trinn 2 i gjenåpningsplanen til Oslo vil bli vurdert på nytt rundt 20. mai.

– Når vi nå begynner på trinn 2 i gjenåpningsplanen vil tusenvis av arbeidstakere komme tilbake på jobb, og alle i barnehage og grunnskole vil få en mer normal hverdag igjen. Dersom situasjonen med smitte, innleggelser og vaksine fortsetter å ha en positiv utvikling, kan de som driver serveringssteder, restauranter, museer, kinoer, teater og annen kulturvirksomhet begynne å forberede en gradvis og kontrollert gjenåpning om noen uker, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det vil gjelde strenge smittevernsbegrensninger når kjøpesentre og butikker åpner igjen, blant annet antallsbegrensinger og avstand mellom kunder. Serveringssteder vil fortsatt bare kunne tilby take-away.

– Jeg er glad for å endelig være i en posisjon hvor vi forsiktig kan starte en gjenåpning av kjøpesentre og butikker i Oslo. De som nå kan åpne må følge et strengt smittevernregime. Jeg håper at vi om noen uker vil kunne fortsette på trinn 2 og starte gjenåpningen av serveringssteder, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap).

Fra og med mandag 10. mai går Oslos barnehager, barneskoler og ungdomsskoler til gult nivå, også her med strenge smitteverntiltak. De videregående skolene skal forberede seg på gult nivå fra 18. mai. Voksenopplæringen holdes på rødt nivå inntil videre.

– Smitten har sunket kraftig blant barn og unge i alle aldersgrupper den siste måneden og lovverket er tydelig på at vi ikke kan ha rødt nivå som et føre-var-tiltak. Det er seks uker igjen til sommerferien og nå må barn og unge få være fullt tilstede på skoler og i barnehager. Dette trenger de både av hensyn til læringen, det sosiale felleskapet og den psykiske helsen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ettersom byrådet begynner på trinn 2 allerede fra 6. mai, har byrådet også besluttet flytte kultur fra trinn 3 til trinn 2. Når byrådet går til resten av trinn 2 vil det i første omgang åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer med faste tilviste plasser. Byrådet vil også øke antallet gjester på utendørs arrangementer.

– Jeg er glad for at vi flytter tidspunktet for når kino, teater og konsertsteder kan åpne til trinn 2. Det er et viktig signal at vi åpner for kulturlivet, slik at de så smått får begynne å gjenopplive kulturbyen Oslo. Det er bra at kunst og kultur får møte publikum igjen, seir byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Vaksinedekningen er høy og smitten veldig lav blant dem over 70 år i Oslo, og byrådet har derfor besluttet å åpne opp for mer normal drift av seniorsentrene igjen.

– Mange eldre har vært veldig isolert det siste året, men er nå godt beskyttet med vaksine. Jeg er veldig glad for at seniorsentrene igjen kan bli et viktig samlingspunkt for byens eldre, sier byrådsleder Johansen.

Se pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 05.05.21

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 05.05.21

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene