Koronaviruset

Byrådet forlenger den sosiale nedstengingen til 7. januar

Byrådet har i dag besluttet å forlenge den sosiale nedstengingen av Oslo, men åpner opp for et begrenset tilbud på fritidsklubber, gudstjenester og tilsvarende livssynssamlinger og juletilbud til vanskeligstilte.

Pressemelding / Publisert: 10.12.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo som en del av den tredje tiltakspakken mot koronaviruset i Oslo denne høsten. Byrådet har i dag besluttet å videreføre tiltakspakken frem til 7. januar.

– Den sosiale nedstengingen har hatt effekt, og smittetallene i Oslo har gått ned de siste ukene. Vi har likevel ikke slått ned viruset ennå, og vi har derfor valgt å videreføre de eksisterende tiltakene frem til over nyttår. Samtidig er jeg glad for å kunne åpne noe opp for aktivitet på fritidsklubber, for juletilbud for vanskeligstilte og for gudstjenester og tilsvarende livssynssamlinger. Det håper jeg vil bidra til hyggelig samhold i juleferien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet åpner for at fritidsklubbene gir tilbud til inntil 20 ungdommer om gangen for aldersgruppa 13–19 år. Byrådslederen understreker at smittevernet vil overholdes bedre på fritidsklubber enn om ungdom samler seg andre steder, som på T-banestasjoner og kjøpesentre. I tillegg kan fritidsklubbene gi et mer utvidet tilbud enn det de gjør i dag og vil kunne opprettholde kontakten med ungdomsgrupper med særlig behov for oppfølging.

Byrådet åpner for arrangementer for vanskeligstilte, i regi av organisasjoner og kommunale aktører. Dette vil gjelde tilbud rettet mot personer som for eksempel har rusproblemer, psykiske helseproblemer og mot bostedsløse.

– Jula er en tid som vanligvis er preget av høytid og fellesskap, men jula er også en tid der mange er ensomme. Dette kan bli spesielt vanskelig i år når vi har hatt sosial nedstenging og mye usikkerhet. Derfor vil vi gjøre et unntak fra arrangementsforbudet og åpne for enkelte alternative julearrangementer, sier Johansen.
Byrådet ønsker også å åpne opp for at tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre gudstjenester og tilsvarende samlinger, men med en øvre grense for at 20 personer kan delta.

– Gudstjenester og bønnesamlinger er viktig for mange i julen. Selv om det blir et annerledes tilbud, der kun 20 kan samles om gangen, mener vi det er viktig å åpne for at tros- og livssynssamfunn kan holde på noen av sine tradisjoner i en spesiell tid, sier Johansen.

Fakta om smitteutviklingen i Oslo

  • Forrige uke ble det registret 694 smittetilfeller, i snitt 99 per dag, i Oslo, noe som er lavere enn ukestallene for de siste fire ukene.
  • Det har den siste uken vært en nedgang i antall smittetilfeller i alle aldersgrupper. Det er fortsatt flest smittede totalt blant unge voksne i 20-årsalderen (tilsvarende 25 prosent av totalt antall smittetilfeller med registrert alder).
  • De siste fire ukene har vært flest registrerte smittetilfeller i bydelene Alna og Gamle Oslo.
  • Det ble i forrige uke tatt 14 040 tester i Oslo. Kommunen har fortsatt god testkapasitet.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo 10. desember (PDF).

Se pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 10.12.20

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 10.12.20

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene