Byutvikling

Byrådet foreslår ny høyhusstrategi for Oslo

– Vi foreslår en ny høyhusstrategi med mulighet for høyhus på enkelte sentrale steder i byen, slik at folk skal kunne bo og jobbe der det er svært god kollektivdekning, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Pressemelding / Publisert: 25.04.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for byutvikling — Byrådsavdeling for utdanning

Høyhus langs Akerselva.
Høyhus langs Akerselva. Bilde: Oslo kommune.

Byrådet vil at høyhusstrategien skal kunne bidra til økt fortetting med kvalitet. Høyhusene skal bygges med høy klimastandard, på noen egnede sentrale steder, nær kollektivpunkter og bidra til flere boliger.

Oslo fikk sitt første høyhus for 90 år siden og nå er nesten 20 år siden sist høyhusstrategien ble revidert.

– Det er viktig for oss skaffe nok boliger til Oslo-folk. Hovedtyngden av boligutviklingen skjer nå i tidligere industriområder i ytre by, men vi må også utvikle boliger sentralt i byen. Det skal være større grad av fornuftig fortetting til både bolig og næring, og høyhus kan være et viktig grep, sier byrådslederen.

– Høyhus skal bygges med svært god kvalitet, strenge klimakrav og tilpasses omgivelsene der vi eventuelt tillater dem. Når vi bygger høyere på enkelte punkter, kan vi bygge lavere på andre. Gjør vi dette på riktig måte, skaper vi rom for gode uteområder og bedre lysforhold, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Det er ikke et mål i seg selv at det skal bygges mange høyhus, men høyhus kan avlaste fotavtrykket på bakken og gi større rom for gode utendørskvaliteter på bakkeplan som for eksempel grøntområder, trær og torg- og møteplasser. Høyhus kan også gi mulighet for flere boliger og variert boligsammensetning. Byrådet vektlegger at høyhus med boliger skal ha gode fellesarealer innendørs for de som bor der.

– Det vil ikke være fritt fram for høyhus. Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og alle høyhus må bygges som foregangsprosjekter med tanke på arkitektur, miljø og bærekraft. Høyhus skal bygges med god kvalitet både ute og inne. Første etasjene skal også by på forretninger med publikumsrettet virksomhet for å gi noe tilbake til nabolaget, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll.

Forslaget til ny høyhusstrategi åpner for høyder opp mot 70 meter i ti områder og 125 meter for Oslo S. Den gir også tydeligere føringer for høyhusbygging.

Byrådet sender høyhusstrategien til endelig vedtak i bystyret.

  • Byrådet foreslår at høyhus kan vurderes i 11 områder i byen: Oslo S, Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Bryn, Lysaker, Skøyen, Majorstua, Nydalen og Forskningsparken.
  • I forslaget til den nye strategien defineres høyhus som bygg over 42 meter. Det skal ikke bygges over 70 meter, bortsett fra ved Oslo S der det åpnes for å vurdere høyhus inntil 125 meter.
  • I gjeldende høyhusstrategi tillates kun høyhus over 42 meter i områdene Bjørvika, Bispevika og Vaterland og i noen andre områder ble det åpnet for bygg mellom 28-42 meter.
  • I forslag til ny høyhusstrategi gis det tydeligere føringer for høyhus; på hvilke betingelser de kan tillates og hvordan de skal bygges.

For byrådsleder Raymond Johansen

Telefon

For byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
Telefon

For byråd for oppvekst Sunniva Holmås Eidsvoll

kommunikasjonsrådgiver Karen Mjør
Telefon