Koronaviruset

Byrådet ber befolkningen begrense sosial kontakt til et minimum

Byrådet innfører nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene skal hindre at Oslo havner i samme situasjon som andre europeiske storbyer.

Pressemelding / Publisert: 26.10.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

– Smittetallene har gått kraftig opp i Europa de siste ukene. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at vi kommer i en liknende situasjon i Oslo og Norge. Derfor skjerper byrådet nå tiltakene mot koronapandemien. Hovedbudskapet til befolkningen er å begrense sosiale kontakt til et minimum, og dermed også vise solidaritet for de som potensielt sett kan rammes hardest av viruset. Jo høyere smittetallene er desto vanskeligere blir det å unngå smitte blant eldre og andre sårbare grupper, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet innfører følgende Oslo-tiltak fra torsdag 29. oktober klokken 12

 • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Stans i innslipp til utesteder klokken 22.
 • Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.
 • Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.
 • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.
 • Skjenkestopp fra klokken 24.00.
 • Begrensninger i breddeidrett for voksne.
 • Maks 200 personer på arrangementer med fast seteplassering.

Byrådsleder Raymond Johansen understreker at åpenbare og grove brudd på kommunens smittevernforskrift vil bli fulgt opp.

– Jeg har hatt dialog med politiet senest i dag og fremover vil vi vurdere å anmelde det vi anser som grove brudd på smittevernforskriften. Dette knytter seg spesielt til arrangementer der hvor man ikke følger smittevernreglene, sier Johansen.

Johansen vil takke befolkningen for generelt god oppfølging og etterlevelse av koronatiltakene i Oslo.

– Oslofolk har vist at vi kan. At vi tar vare på våre svakeste. At vi er villig til å ofre mye for å holde oss alle trygge. Kampen mot korona er ikke en sprint. Det er heller ikke en fjelltur, der vi skal oppe en topp og ned igjen. Kampen mot korona er langdistanseløping – der vi ikke vet hvor langt løpet er. Derfor må vi trå til, hjelpe hverandre og bite tenna sammen, sier Johansen.

Se pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 26.10.20

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 26.10.20

Kontakt oss