Koronaviruset

Blomsterbutikker kan åpne igjen

Byrådet har i dag vedtatt at blomsterbutikker med fast utsalgssted og omsetning som i hovedsak består av salg av blomster med svært kort varighet, kan holde åpent dersom salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter.

Pressemelding / Publisert: 05.03.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

— Blomsterbutikker har en stor andel snittblomster og andre ferskvarer som har kort holdbarhet. De risikerer derfor et betydelig tap av varelager ved en nedstenging, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Et viktig formål med nedstenging av butikker er å redusere sosial mobilitet i samfunnet og unngå arenaer hvor mennesker møtes. I denne forbindelse er det lagt vekt på at det allerede er et betydelig tilbud av blomster i kiosker, matbutikker og bensinstasjoner mv, og som i dag har anledning til å holde åpent. Åpning av blomsterbutikker kan bidra til en viss avlastning av kundetilstrømning til andre butikker som kan ha åpent og som tilbyr snittblomster.

— Jeg mener at det må være mulig å komme butikkene i dette segmentet i møte uten at det i nevneverdig grad reduserer effekten av de smitteverntiltakene som er i iverksatt, sier Evensen.
Det er også vanlig med ukentlige volumavtaler som betyr at leveranser av blomster fortsetter å komme selv om butikken ikke har avsetning for disse.

— Byrådet har ønsket en rask regelendring slik at butikkene kan åpne før varelagrene tar skade.

Hagesentre hvor det også er vesentlig innslag av andre produkter som møbler, hageutstyr og planter med lengre varighet, er ikke omfattet av endringen. Regelverksendringen omfatter heller ikke interiør- og utstyrsbutikker hvor blomster utgjør kun en del av varesegmentet. Det er ikke anledning til å etablere enkle pop-up utsalgssteder for salg av blomster. Derfor er det krav om fast utsalgssted og at butikken er registrert i Enhetsregisteret.

Regelendringen gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Presse

Pressekontakt for Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap:
Ninja Sandemose, ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 907 957 60