Politikk

Bli med å teste disse sidene

Vi ønsker å få bedre kunnskap om hvordan du opplever kommunens nettsider knyttet til åpenhet og demokrati, og inviterer til å delta i en undersøkelse.

Aktuelt / Publisert: 12.01.2024

Av Byrådslederens kontor

To kollegaer jobber sammen ved siden av dataskjermer.
Gi oss tilbakemelding på nettsidene på områdene åpenhet og demokrati (illustrasjonsfoto). Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du har blitt spurt om å delta fordi du har besøkt denne siden på oslo.kommune.no.

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere, representanter fra næringslivet, journalister eller interessegrupper som kan ha nytte av informasjon om politikk, åpenhet og demokrati på kommunens nettsider.

Meld interesse her

Meld interesse for å bli med her (forms.office.com)

Eller send en e-post til Maria Johansson i Sopra Steria, så kommer vi tilbake med tid og sted: maria.johansson@soprasteria.com

Gavekort

Som kompensasjon for din deltakelse vil du få et universalgavekort på 500 kroner etter at testen er gjennomført.

Hvor skjer det?

Brukertesten kan gjennomføres fysisk i Sopra Sterias lokaler i Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14A, eller et annet avtalt sted.

Om du ønsker det, kan undersøkelsen også gjennomføres digitalt over Teams. Du trenger ikke forberede deg eller ta med deg noe.

Undersøkelsen vil foregå i løpet i januar i år.

Hva innebærer det for deg å delta?

Brukerundersøkelsen består av tre deler: et innledende intervju, observasjon av oppgaveløsning og avsluttende intervju med spørreskjema.

Det varer i omtrent en time (60 min).

Hvem er ansvarlig for brukerundersøkelsen?

Oslo kommune er ansvarlig for brukertesten, og testen gjennomføres av Sopra Steria AS på oppdrag fra Oslo kommune.

Hvorfor gjør vi dette?

Oslo kommune har et helhetlig samfunnsansvar som strekker seg utover det å levere direkte tjenester til innbyggerne. Dette ansvaret inkluderer en plikt til å informere om saker som behandles i politiske organer og i administrasjonen. Kommunen har også et ambisiøst mål om å være en foregangsby innen åpenhet og demokrati, og dessuten være en by der befolkningen inkluderes i beslutninger som angår dem.

Målet med undersøkelsen er å vurdere nettstedets brukeropplevelse, gjennom å se på navigasjon, innhold, tilgjengelighet og forståelse av informasjon innenfor kommunens helhetlige samfunnsansvar.