Koronaviruset

Barnehager og skoler i Oslo går til grønt nivå

Barnehager og alle skoletrinn i Oslo kan planlegge ut fra grønt nivå i trafikklysmodellen fra mandag 31. januar.

Pressemelding / Publisert: 26.01.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Vi er nå inne i en ny fase i pandemien og barn og unge trenger å møtes fysisk til lek og læring. Det er på tide å åpne opp samtidig som vi fortsatt skal sikre en trygg og god organisering, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap (SV).

Nasjonale myndigheter poengterer at vi nå kan være mindre bekymret for smitte og derfor følger Oslo opp med å innføre lettelser. Særlig er dette viktig for barn og unge som har erfart store innskrenkninger over flere år i sine hittil korte livsløp.

– Vi er opptatt av at tiltakene skal være forholdsmessige, sier Holmås Eidsvoll. Videregående skoler i Oslo gikk til grønt nivå fra forrige uke, nå følger altså resten av barnehage- og skolesektoren etter.

Det er fortsatt mange skoler og barnehager som har stort sykefravær hos ansatte. Endringene i karantenereglene som er innført fra i dag forventes å endre driftsituasjonen i skoler og barnehager i positiv retning.

– Skal barn og ansatte teste seg jevnlig må det ikke være opp til familieøkonomien om de har tilstrekkelige tester, det må nasjonale myndigheter sørge for at blir delt ut gratis, sier skole- og barnehagebyråden. Ansatte i barnehage og skole er prioritert for utdeling av selvtester.

Det kan fortsatt oppstå situasjoner der skoler og barnehager ikke har tilstrekkelig personale tilstede for å kunne opprettholde ordinær drift på en forsvarlig måte. Det er nå mange ansatte som er i isolasjon på grunn av smitte, og fortsatt stor mangel på vikarer.

– Jeg har stor forståelse for at situasjonen fortsatt oppleves som krevende for ansatte i skoler og barnehager, og foresatte må være forberedt på at det fortsatt vil være behov for å praktisere noe fleksibilitet lokalt, sier Holmås Eidsvoll.

– Jeg har lenge vært tydelig på at Oslo skal åpne opp så snart situasjonen tillater det. Det er avgjørende at barn og unge, som har betalt enn enormt høy pris under pandemien, får en mest mulig normal hverdag, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Kontaktperson for byråd Sunniva Holmås Eidsvoll

Fagsjef kommunikasjon Karin Steenstrup
Mobil: 90 56 44 54
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene