Koronaviruset

Barnehagene åpner igjen

Oslos 730 barnehager åpnes gradvis i perioden 20.–27. april. Alle foresatte får informasjon fra sin bydel og barnehage hvilken dag barna er velkommen tilbake igjen, og hvilke tilpasninger som må gjøres på grunn av korona.

Pressemelding / Publisert: 17.04.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

Vi åpner gradvis i perioden 20.-27. april

Oslos 730 barnehager åpnes gradvis i perioden 20. – 27. april. Alle foresatte får informasjon fra sin bydel og barnehage hvilken dag barna er velkommen tilbake igjen, og hvilke tilpasninger som må gjøres på grunn av korona.

Oversikt over når barnehagene åpner i ulike bydeler (xlxsl).

Smittevern i barnehagene

Barnehager og skoler i Oslo har vært stengt siden 13. mars. Ansatte vil få god opplæring slik at hensynet til smittevern ivaretas i alle barnehagene. Dagene vil oppleves som annerledes både for voksne og barn men det viktigste er at det skal være trygt for barna, de ansatte og foreldrene.

— I den svært vanskelige tiden vi er i, er jeg veldig glad for at vi nå skal begynne gjenåpningen av barnehagene og etter hvert skolene. Det betyr mye for barn og unge, mye for foreldrene og mye for hele samfunnet. Det er viktig at vi bruker kommende uke til en gradvis innfasing. Barn i risikogruppene skal bli godt ivaretatt og det legges opp til strenge regler, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

For å begrense smitterisikoen må alle barna i kommunale barnehager ha med matpakke for hele dagen og Oslo kommune har anbefalt en begrenset åpningstid fra kl. 08.30-15.00 de to første ukene. Det er viktig at alle barn med luftveissymptomer holdes hjemme fra barnehagen.

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 17.04.20

Pressekontakt