Miljø og klima

– Åpne plasser uten særpreg har vi nok av

Bruk av biokull, permeabel betongstein og flytting av trær gjør prosjektet i Bjerkedalen park til en viktig pilot for kommunens fremtidige praksis.

Aktuelt / Publisert: 11.06.2024

Av Plan- og bygningsetaten — Bymiljøetaten

Kjetil Flateby i Bymiljøetaen viser frem arbeidene i Bjerkedalen park.
Kjetil Flateby er parkforvalter i Bymiljøetaten, og prosjektleder for arbeidene i Bjerkedalen park denne våren. Bilde: Camilla Storvollen / Oslo kommune.

Bjerkedalen park åpnet i 2013, og har blitt en viktig møteplass i bydel Bjerke. Parken mottok Oslo bys arkitekturpris i 2015 og ble Årets grønne park i 2019. Midt i parken ligger en paviljong med et amfi og en kaféplass, omkranset av magnoliatrær. Det er denne plassen Bymiljøetaten nå har oppgradert.

Kjetil Flateby er parkforvalter i Bymiljøetaten og prosjektleder for arbeidene. Agaia har utført selve arbeidet, og Oslotrær - Oslo kommunes satsing på treplanting har bidratt med trær og relevant kompetanse. Han forteller at magnoliatrærne på plassen ikke har hatt gode nok forhold, og at flere av trærne har dødd.

– De har hatt dårlige vekstforhold, lite jord og vann, masse tråkk og kjøring i rotsonen. I tillegg har fremkommeligheten vært dårlig, med setningsskader i form av store dammer og hull.

Før arbeidene begynte, ble forskjellige løsninger nøye vurdert. Målet var å ivareta plassens utrykk og samtidig gi bedre forhold for trærne. Samtidig ønsket Bymiljøetaten en bedre overvannsløsning for området, og lot seg inspirere av våre naboer i øst.

– Etter en studietur til Stockholm fikk vi inspirasjon til å se på løsninger med biokull, og en form for pustende dekke, forteller Kjetil.

Og slik ble det. I og med at alle grusveiene og forplassen i parken er laget med rød grus, falt valget på en rødfarget permeabel betongstein. Permeabel betongstein er et betongdekke med så store hulrom i og mellom steinene som legges, at vannet kan drenere gjennom dekket og nødvendig luft slipper til trærnes rotsystem.

– Akkurat denne betongsteinen kan legges slik at den blir ekstra kjørefast der det forventes kjøring, og så legges den slik at det er enda bedre drenering i de områdene det ikke kjøres, forklarer han.

Permeabel betongstein
Permeabel betongstein er et betongdekke med så store hulrom i og mellom steinene som legges, at vannet kan drenere gjennom dekket og nødvendig luft slipper til trærnes rotsystem. Bilde: Camilla Storvollen / Oslo kommune.

Nok av åpne plasser uten særpreg

Da vedlikeholdsarbeidet skulle settes i gang, var Kjetil i dialog med Oslotrær.

– Vi kunne droppet trærne totalt her og bare hatt en åpen plass uten noe grønt, og fått det til å se ut som et lite veianlegg midt i parken. Men åpne plasser uten særpreg har vi nok av, sier han.

Han forklarer at magnoliatrærne var med på å gi plassen særpreg, og at det derfor var viktig å ta vare på trærne som hadde klart seg, i tillegg til å plante nye.

– For naboene til parken er magnoliatrærne selve symbolet på årstidene som passerer. Med de enorme blomstene på bar kvist om våren, det dypgrønne bladverket utover sommeren, etterfulgt av de vakre frøstendene utover høsten.

Han forteller at samarbeidet med Oslotrær har vært viktig for å få til trær og annen beplantning i prosjektet.

"For naboene til parken er magnoliatrærne selve symbolet på årstidene som passerer."
Kjetil Flateby

– Samarbeidet med Oslotrær har gitt oss nyttig og verdifull informasjon om trærne og erfaringer fra andre prosjekter. De var også med på å inspirere oss til å beholde de trærne som det så vidt var liv i, så får vi se om de overlever og trives bedre på ny plass.

Trærne som ble flyttet, er plassert mellom flere nye trær av ulike sorter, for å få en større variasjon i den nye beplantningen.

Bilde av magnoliablomstring
Tar du turen til Bjerkedalen park i mai kan du være så heldig å få med deg den vakre magnoliablomstringen. Bilde: Camilla Storvollen / Oslo kommune.

Renessanse for biokull

Biokull er et materiale som likner trekull, og som kan brukes for å øke karboninnholdet i jord. En av fordelene med å benytte biokull er at det har evnen til å holde på fuktighet og næring, som trærne kan hente ut ved behov. Det er en «gammel» metode som er lite brukt i nyere tid, særlig i bysammenheng.

– Men nå er biokull på full fart inn i mange prosjekter fordi man ser det gir svært gode vekstforhold. Det er for eksempel brukt i Bygdøy allé, da trærne der ble byttet ut med nye. Sannsynligvis har vi bare sett starten på bruk av biokull i her i Oslo.

Når biokull blandes med grus, kan blandingen brukes under veier og gater. Denne løsningen ivaretar trærnes behov og gir veldig gode forhold for røttene.

– Med biokull under bakken, plassering av trærne i en felles lund og pustende dekke, som leder mer av vannet ned til røttene, samtidig som vi slipper ut CO2 fra bakken, håper vi å gi trærne optimale vekstforhold, sier Kjetil.

– Som en viktig møteplass for innbyggerne i området er målet få plassen til å fremstå som den perlen den er.

Han trekker også frem at prosjektet gir nyttig erfaring for kommunens fremtidige arbeid.

– Prosjektet i Bjerkedalen park er en viktig pilot for bruk av biokull og permeabel betongstein – noe vi særlig i parksammenheng ønsker oss flere erfaringer med, avslutter han.

Bilde av forplassen i Bjerkedalen park med rød permeabel betongstein.
For Oslo kommune er prosjektet i Bjerkedalen park en viktig pilot for bruk av biokull og permeabel betongstein. Bilde: Espen Tafjord.

God dialog med nabolagsrestauranten

Martin og Adrian Tærud, som eier og driver Paviljongen Haakon Tærud AS, er fornøyde med at kommunen har oppgradert området.

– Det er spesielt positivt at de lager en bedre løsning for magnoliatrærne. De gjør det veldig fint her på sommeren. Det har også blitt bedre tilrettelagt for driften.

Arbeidene har tatt noe lengre tid på grunn av vær og frost, men brødrene som driver spisestedet setter pris på samarbeidet med kommunens entreprenør underveis i prosjektet.

– Vi har hatt god dialog med Agaia underveis, og vi har fått medvirke til utforming av hekken blant annet. Vi fikk også satt opp permanente stolper til lyslenke, noe vi er veldig glade for.