Politikk

Anskaffelser i Brann- og redningsetaten

Brann- og redningsetaten har gjort innkjøp på tre rammeavtaler som har gått ut på dato, for til sammen ca. 1,2 millioner kroner.

Pressemelding / Publisert: 11.02.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Avtalene gjelder service for brannbåten, service for reservestrømsaggregat og for bevertning.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har den siste tiden hatt økt oppmerksomhet rundt anskaffelser i underliggende etater for å forsikre seg om at etatene har nødvendig internkontroll for å ivareta regelverket for offentlige anskaffelser.

— Oslo kommune skal selvfølgelig følge lov om offentlige anskaffelser, og dette har jeg tatt særlig opp i dialogen med underliggende etater. Det er positivt at etaten rydder opp når det avdekkes feil, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad.

— Brann- og redningsetaten har nå forsikret meg om at de ikke vil anskaffe på de utgåtte rammeavtalene, og de vil også gjennomgå øvrige kontrakter for å sikre at alle innkjøp er innenfor regelverket. Det er beklagelig at dette har skjedd, men jeg er tilfreds med at etaten nå rydder opp, sier byråd Arild Hermstad.

Brann- og redningsetaten har over tid arbeidet for å styrke sin internkontroll. Eksempelvis er det igangsatt rekruttering av en materiellforvalter som skal bidra til å styrke interkontrollen innen kontraktsoppfølging og etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

Etaten benytter så langt det er mulig kommunens samkjøpsavtaler, men har en rekke typer av spesialutstyr innenfor kategorien beredskapsmateriell og verneutstyr som ikke dekkes av slike avtaler. Det vil bli gjort en ytterligere gjennomgang av etterlevelsen av regelverket for anskaffelser og service for dette spesialutstyret og eventuelt behovet for rammeavtaler.

— Vi rydder nå opp i kontraktsporteføljen vår og gjør nødvendige grep for at dette ikke skal gjenta seg. Vi vil også gjennomgå etterlevelsen av regelverket særskilt for etatens spesialutstyr, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

Kontaktperson: Brann- og redningsetaten: Sigurd Folgerø Dalen, fungerende informasjonssjef, e-post: sigurd.dalen@bre.oslo.kommune.no, tlf: 982 25 824