Miljø og klima

Anbefalinger ved opphold på Gressholmen-Rambergøya

Det er funnet forurensning etter den tidligere skytebanen på Gressholmen, og et område er sperret av. Øyene kan trygt besøkes så lenge følgende anbefalinger følges.

Aktuelt / Publisert: 22.03.2024

Av Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Fotografi av område på Gressholmen som er avsperret.
Et større område på Gressholmen er sperret av. Bilde: Oslo kommune.
  • opphold bør være utenfor avsperret område og unngå opphold i øvrige områder med påvist forurensning. Kartet under viser hvilke områder forurensning er funnet.
  • sørg for at barn (og andre) unngår å få jord og sand i munnen.
  • unngå å spise bær, sopp og annet spiselig som kan plukkes fra på øyene. I tillegg anbefales det å ikke spise fisk, skjell og andre skalldyr som er fanget fra Gressholmen og Rambergøya.

− Så lenge du følger de midlertidige anbefalingene, kan Gressholmen og Rambergøya trygt brukes som rekreasjonsområder, sier kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Helseetaten.

Forurensningen stammer fra den historiske skyteaktiviteten på øya som foregikk fra 1864 – 1990. Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som har ansvar for å følge opp forurensningssituasjonen.

− En risikovurdering konkluderer med at vi bør følge opp ved å gjennomføre ytterligere undersøkelser slik at vi får full oversikt over forurensning fra tidligere skyteaktivitet, sier direktør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

Spørsmål folk lurer på

Det er helt naturlig å ha spørsmål om helserisiko når det er oppdaget forurensning. For Gressholmen og Rambergøya er det særlig funn av bly som er relevant i en helsemessig sammenheng. Den største kilde til inntak av bly fra forurensede masser er ved inntak av jord eller sand. Derfor er det viktig at ikke barn, hunder og andre putter forurenset jord eller sand i munnen.

Bær, sopp og andre spiselige vekster utgjør et beskjedent bidrag til samlet blyinntak for et menneske. Til sammenligning finnes bly i alle matvarer i lave mengder. Matvarer som vi spiser mye av, bidrar mest, slik som korn og kornprodukter, melk og melkeprodukter, drikkevarer og grønnsaker.

Dersom man følger anbefalingene ovenfor anses det som lite sannsynlig at normal ferdsel fører til forhøyet eksponering av miljøgifter.

Kart som viser forurenset område på Gressholmen og Rambergøya
Kart som viser forurenset område. Bilde: Oslo kommune.