Politikk

Alvorlige konsekvenser for Oslo

Regjeringens endringer i kommunenes inntektssystem betyr nær en halv milliard mindre til Oslo kommune.

Pressemelding / Publisert: 14.05.2024

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for finans

Oslo indre øst sett fra droneperspektiv, med park, bygninger og fjorden.
Oslo med Middelalderparken og Bjørvika. Bilde: Håkon Stavland Lexberg.

– Dette er dramatisk for Oslo, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V).

– Vi betaler allerede flere milliarder til andre kommuner, nå tar den byfiendtlige regjeringen enda mer fra Oslos innbyggere, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

14. mai la regjeringen fram store endringer i inntektssystemet for kommunene. Endringene får alvorlige negative konsekvenser for Oslo kommune. De første beregningene viser at Oslo kommune samlet taper 451,7 mill. kroner på endringene.

– Det var dette jeg fryktet. Nok en gang svekker regjeringen skattegrunnlaget til Oslo kommune. Formuesskatten og utbytteskatten overføres til staten, samtidig som utjevning av skatt mellom kommunene økes. Oslo taper nesten en halv milliard i året når endringene er innført. Dette vil gjøre det mye vanskeligere for Oslo kommune å møte de enorme utfordringene vi står overfor, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V).

Ser ikke helheten

Regjeringen innfører ikke nye skatter i skatteutjevningen. Dermed utjevnes ikke inntekter fra næringer som for eksempel havbruk, kraftproduksjon eller petroleum mellom kommunene, slik inntektssystemutvalget foreslo. Det er med andre ord greit å være en veldig rik kommune, uten å dele, så lenge det ikke er innbyggerne i kommunen som har betalt skatten.

Finansbyråden og byrådslederen mener regjeringen systematisk nedprioriterer Oslo og ikke tar på alvor de særlige utfordringene det fører med seg å være landets hovedstad og en by med store levekårsforskjeller. I Oslo bor noen av de aller rikeste i landet, men også de aller fattigste, og mange bydeler har store levekårsutfordringer. Kostnadsnøklene oppdateres for å bedre fange opp levekårsutfordringene, men Oslo taper likevel så mye på andre endringer at byrådet frykter kommunen vil være dårligere i stand til å hjelpe de som trenger det mest.

– Det hjelper lite at regjeringen prøver å sukre pillen ved å fase inn endringene over to år, og blander inn planlagt vekst i inntektsrammene. Her har regjeringen sett seg blinde på forskjeller i skatt og glemt å se på helheten. Nå håper jeg at Stortinget retter opp i noen av de negative konsekvensene dette fører til, sier Bjercke.

Pressekontakter

byrådsleders kontor

Telefon

byrådsavdeling for finans

kommunikasjonsansvarlig Nina Gopinder Pannu
Telefon