Koronaviruset

9 av 10 følger smittevernreglene i Oslo ifølge ny undersøkelse

— Vi er helt avhengig av at folk oppfatter tiltakene vi setter inn som riktige, forutsigbare og forståelige. Denne undersøkelsen tyder på at folk i all hovedsak både forstår og følger reglene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 25.11.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

En undersøkelse gjennomført blant Oslos innbyggere viser at over 8 av 10 sier de kjenner de nye reglene godt/svært godt, 9 av 10 sier de følger reglene og nesten 8 av 10 synes ikke at tiltakene er for strenge.

— Disse funnene er gledelige. For meg er det en bekreftelse på at vi i Oslo kommune i hovedsak har truffet med våre tiltak og med vårt kommunikasjonsarbeid. Oppslutning rundt tiltak og god etterlevelse er avgjørende for å få ned smittetallene, sier Johansen.

Ifølge undersøkelsen deles befolkningen i to om de er lei av reglene eller ikke.

— At en del er lei er ikke overraskende – det er vi alle sammen! Men, samtidig er det bra at ikke at folk slutter å følge reglene selv om de er lei; det er det aller viktigste, sier Johansen.

— 7 av 10 sier at de i liten grad redd for at egen økonomi skal bli dårligere. Det understreker at de økonomiske konsekvensene av pandemien ikke rammer bredt i befolkningen, men treffer noen grupper knallhardt. Det er i hovedsak ansatte i restaurant, servering, hotell, uteliv, kultur, handel og transport som er rammet. Derfor er det ekstremt viktig at kompensasjonsordningene treffer dem som er hardest rammet og sikrer at arbeidsplasser og bedrifter overlever, sier Johansen.

Funn fra undersøkelsen:

 • Over 8 av 10 sier de kjenner de nye reglene godt/svært godt
 • 9 av 10 sier de følger reglene.
 • Nesten 8 av 10 er uenig i at tiltakene er for strenge
 • Flertallet mener barnehager og skoler fortsatt skal være åpne
 • Så godt som alle sier at de bruker munnbind
 • Et klart flertall er enig i at det bør være andre regler i Oslo enn i resten av landet
 • Folk er mer redd for at de nærmeste skal bli syk av korona enn at de selv blir syke
 • Noe forvirring om reglene for hvor mange man kan være i private sammenkomster, men nesten ingen i undersøkelsen sier de vil ha private sammenkomster med mer enn ti
 • Befolkningen deles i to om de er lei av reglene eller ikke
 • En ganske stor andelen har nå vært i karantene (25 prosent) eller blitt testet for korona (35 prosent).
 • 7 av 10 er i liten grad redd for at egen økonomi skal bli dårligere
 • 8 av 10 sier media er viktigste kilde til informasjon

Om undersøkelsen

Sentio Research Norge AS har gjennomført en opinionsundersøkelse på oppdrag fra Oslo kommune. Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg på 800 innbyggere over 18 år i Oslo kommune. Intervjuene ble gjennomført på telefon mellom 2. og 14. november.

Se hele undersøkelsen (PDF 0,1MB)

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene