Politikk

Flertall for utbygging av Filipstad

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV har oppnådd enighet med Venstre om utbygging av Filipstad. Avtalen gir Oslo en ny grønn bydel ved fjorden og ble undertegnet på Filipstad i dag.

Pressemelding / Publisert: 02.06.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Oslo passerer snart 700 000 innbyggere, og jeg er stolt over at vi nå kan transformere Filipstad fra å være en containerhavn og en transportåre til å bli en ny fjordbydel med arbeidsplasser, boliger av ulike typer, sjøbad og nye friområder for befolkningen. Filipstad kommer til å bli Oslos indrefilet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Planene for Fjordbyen ble påbegynt i 2000, og arbeidene med å komme til enighet om Filipstad-utbyggingen har pågått i mange år.
– Filipstad kommer til å bli et fantastisk område for alle som bor i byen. I tillegg til mange nye boliger og arbeidsplasser, får vi en ny park på størrelse med Torshovparken, en lang havnepromenade og en stor badeplass. Jeg er glad for at vi nå også har blitt enige om en løsning som prioriterer fotgjengere og syklister, sier byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen (MDG).

– Filipstad skal bli et sted for alle. Planen åpner for at ti prosent av boligmassen kan brukes til studentboliger, og jeg er glad for at vi er enige om at det også skal legges til rette for en variert befolkningssammensetning og rimelige boliger. Filipstad skal bli en bydel for barn og unge, sier Trine Dønhaug (SV), gruppeleder for SVs bystyregruppe.

Byrådet ble i 2019 enige med grunneierne og Statens vegvesen om å utvikle Filipstad, og sendte deretter reguleringsplanene for Filipstad til videre politisk behandling. Nå har byrådspartiene oppnådd enighet med Venstre om reguleringsplanene, og det er dermed flertall i Oslo bystyre for Filipstad-utbyggingen.
– Venstre har siden 1995 kjempet for å realisere Fjordbyen, for å gi fjorden tilbake til byen. Å få vedtatt en grønn utvikling av Filipstad er viktig for å ta det videre, sier gruppeleder for Venstre, Hallstein Bjercke (V).

Avtalen mellom byrådspartiene og Venstre innebærer justeringer i byrådets opprinnelige planer:

  • Cruisepiren tas helt ut av planen, og det gjennomføres en utredning som ser på fergehavnstrukturen i Oslo.
  • Det legges ytterligere til rette for grøntarealer, samt økte arealer til idretts- og fritidsaktiviteter.
  • Området ved Kongen Marina skal åpnes opp for befolkningen og tilrettelegges for byliv.
  • Privatbilisme skal begrenses mest mulig i det videre arbeidet med utforming av nye Filipstad allé (Ring 1).
  • Det skal legges til rette for en variert befolkningssammensetning med tiltak for flere rimelige boliger.

– I denne avtalen har vi sikret at grøntområder som er lovet blir realisert og ikke blir erstattet av andre funksjoner, og vi har fått på gjennomslag som vil gi økt kvalitet på boligene, friområdene og arkitekturen som utvikles. Gjennomslag for en utredning om fremtidig fergestruktur kan gi oss muligheten til å åpne nye områder for befolkningen i fremtiden, både på Hjortnes og Vippetangen, sier Haakon Riekeles (V), Venstres medlem i byutviklingsutvalget.

Samtidig består byrådets opprinnelige planforslag:

  • Havnepromenade fra Tjuvholmen gjennom bydelen og videre til Frognerkilen.
  • Opp mot 3300 boliger, blant annet studentboliger, næringsbygg med tusenvis av arbeidsplasser og tomter for skole (for 840 elever), barnehager og kulturbygg.
  • En ny stor park, Brannskjærparken, med sjøbad ytterst, utvidelse av parken Tinkern og tre grønne allmenninger inn mot Frogner.
  • En poll (kunstig vik) som trekker fjorden inn i den nye bydelen.
  • E18 skal legges under lokk fra Hjortnes til Munkedamsveien, og en ny Filipstad allé (Ring 1) skal legges på toppen.

Bystyret skal før sommeren behandle områderegulering for Filipstad, samt detaljregulering for E18 og ny Ring 1 på Filipstad. Med dette avsluttes en planprosess som har tatt over ti år og Oslo vil få en ny og grønn bydel ved fjorden.

Se hele avtalen om Filipstad (PDF 1,2MB)

Pressekontakter

For byrådet: e-post: media@byr.oslo.kommune.no, mobil: 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)
For Venstres bystyregruppe: Andreas Skjæret, 41 41 88 92

Foto

Bilder fra signeringen og illustrasjoner kan lastes ned på prosjektsiden til Filipstad.