Koronaviruset

Åpner for skjenking av alkohol fra onsdag 6. mai

Byrådet har i dag besluttet å oppheve skjenkeforbudet i Oslo fra og med onsdag 6. mai.

Pressemelding / Publisert: 30.04.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

– Jeg vil takke serveringsbransjen i Oslo for deres viktige bidrag for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene vi har satt inn har gitt resultater, og vi har derfor startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Det innebærer at vi vil oppheve skjenkeforbudet fra og med onsdag 6. mai. Samtidig må serveringsstedene forholde seg til strenge smittevernregler, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Skjenkeforbudet ble innført 21. mars som følge av at serveringssteder med skjenkebevilling ikke klarte å overholde smittevernreglene, blant annet om avstand. På det tidspunktet var rundt 90 prosent alle serveringssteder med skjenkebevilling allerede stengt som følge av de nasjonale smittevernreglene som ble innført 12. mars.

Erfaringer fra de første ukene etter koronautbruddet har vist at det er krevende å opprettholde smitteverntiltak i kombinasjon med alkoholservering. Derfor satt Oslo kommune ned en egen arbeidsgruppe sammen med NHO Reiseliv, Virke, Fellesforbundet og aktører i serveringsbransjen for å få innspill til gode retningslinjer for en gjenåpning.

– Vi har samarbeidet tett med bransjen for å komme frem til noen enkle og tydelige retningslinjer som bransjen kan forholde seg til. I dag har byrådet vedtatt en ny forskrift og sendt ut en veileder til bransjen, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Opphevelse av alkoholforbudet må gjennomføres uten at det medfører en uakseptabel økning av smitterisikoen. En viktig suksessfaktor er derfor å sette tydelige og enkle krav som bransjen kan forholde seg til og som også gir Oslo kommune mulighet til å gjennomføre observasjoner og kontroll, gi god veiledning og iverksette tiltak overfor de aktørene som ikke etterlever krav som er satt.

Følgende krav gjelder for serverings- og skjenkebevillinger som følge av den nasjonale covid-19-forskriften og Oslo kommunes forskrift om forebygging av koronasmitte:

Nasjonale krav til serveringssteder:

 • Det skal serveres mat
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas
 • Skal utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold, og skal sørge for at disse rutinene blir overholdt
 • Skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand

Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder (etter ny forskrift):

 • Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol
 • Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern
 • Bordservering
 • Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husholdning
 • Det skal være 2 meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)
 • Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester
 • Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

Uavhengig av Oslo kommunes krav til serveringsbransjen har staten fastsatt nasjonale regler for serveringssteder (covid-19-forskriften). Her stilles det blant annet krav om at alle serverings- og skjenkesteder som skal holde åpent, må servere mat. Dette betyr at den gradvise åpningen for skjenking ikke gjelder for steder som ikke har et mattilbud. Disse må i henhold til de nasjonale kravene fortsatt holde stengt.

– Oslo kommune legger seg på samme definisjon som i serveringsloven som sier at det skal foregå servering av mat og man skal kunne spise på stedet. Utover det, er det opp til serveringsstedene hva slags type mat som serveres, og om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller gjennom en foodtruck parkert i nærheten. Vi innfører heller ikke spiseplikt eller krav om at stedet tilbyr mat helt frem til stengetid. Det aller viktigste for oss er at serveringsstedene overholder smittevernreglene, sier Evensen.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå.

Pressekontakt

Pressekontakt for Raymond Johansen, byrådsleder:

Pressekontakt for Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap:
Ninja Sandemose: